บนเรียน ออนไลน์ (Training)
        นอกเหนือจากคำอธบายออนไลน์แล้ว ไมโครซอฟต์ได้เตรียมบทเรียนให้เข้าไปฝึกการใช้งานได้ โดยมีบทเรียนให้เลือกหลายหัวข้อด้วยกัน สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้โดยเปิดทาสก็เพน Word Help  แล้วคลิกที่ Trainning (ฝึกอบรม) โปรแกรมจะเปิดบราวเซอร์ไปที่เว็บไซต์ Microsof Office Online หน้า “Traing” (การผึกอบรม) และมีหลักสุตรฝึกอบรมให้เลือก (ตามชื่อโปรแกรม ในชุด Office) ซึ่งจะมีบนเรียนแยกตามหลักสูตรดังนี้