TH | EN | CN

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

27 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยรักและผูกพันจากใจน้องสู่ใจพี่ (22 มีนาคม 2560)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 แผนกวิชาการบัญชีจัดโครงการด้วยรักและผูกพันจากใจน้องสู่ใจพี่ ครั้งที่3 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาปวช.3 และปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2559

62

โครงการเศรษฐีเงินออม ประจำปี 2559 (13 กรกฎาคม 2559)
เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2559 ชมรมวิชาชีพการบัญชี อวท. วก. จอมทอง ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาจอมทอง ดำเนินการจัดโครงการเศรษฐีเงินออม ประจำปี 2559 เพื่อให้สมาชิกในชมรมฯ ได้รู้จักเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคต 

95

ศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ณ บ้านศิลาดล และบริษัท ซันสวีท จำกัด (12 กรกฎาคม 2559)
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 นักเรียนชั้น ปวช.1 และนักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขางานการบัญชีได้ไปศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ณ บ้านศิลาดล และบริษัท ซันสวีท จำกัด

118

ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 (12 กรกฎาคม 2559)
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 ปวส. 1 สาขางานการบัญชี เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ขอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี ต่อ สังคม และประเทศชาติ 

154

การทำความดีของนางสาววิลัยวัลย์ แซ่ย่าง (12 กรกฎาคม 2559)
ขอชื่นชมการทำความดีของนางสาววิลัยวัลย์ แซ่ย่าง นักเรียนสาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 2 ที่เก็บเงินได้แล้วนำส่งให้ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเพื่อตามหาเจ้าของค่ะ โดยมีท่านรองฯ ธีรา หมื่นบาล เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าวและท่านได้มอบของที่ระลึกให้แก่นางสาววิลัยวัลย์ ด้วยค่ะ 

88

งานราตรีสัมพันธ์ ชาวบัญชี วก.จอมทอง (25 กุมภาพันธ์ 2559)
เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2559 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมงานราตรีสัมพันธ์ ชาวบัญชี วก.จอมทอง  เพื่อเข้าสู่สังคมและสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2

86

กาดนัดรวมใจเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (26 มกราคม 2559)

โครงการกาดนัดรวมใจเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มีกิจกรรมให้ร่วมมากมาย อาทิ เช่น มีร้านขายสินค้าราคาถูก ขายเสื้อผ้า อาหาร เครื่องดื่ม และการเล่นเกมส์มหาสนุกอีกมากมาย ฯลฯ

111

เข้าร่วมการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2558 (22 ธันวาคม 2558)
คณะครูและนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

121

กิจกรรมงานลอยกระทงประจำปี 2558 (22 ธันวาคม 2558)
สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมงานลอยกระทงประจำปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดยส่งโคมลอย นางนพมาศ กระทงเล็กเข้าประกวด

111

สาขาวิชาการบัญชีร่วมงานทอดกฐินสัมฤทธิ์ 100 วัด ณ วัดห้วยตองสัก (22 ธันวาคม 2558)
วันนี้เวลา 9.00 น. คณะครูและนักเรียนสาขาวิชาการบัญชีร่วมงานทอดกฐินสัมฤทธิ์ 100 วัด ณ วัดห้วยตองสัก อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

83

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ (22 มิถุนายน 2557)

เวลา 13.00 - 16.00 น. ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพบัญชี เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดโดย กลุ่มงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

144

กิจกรรมโครงการผางประทีปสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาไทย (21 มิถุนายน 2557)

ชมรมวิชาชีพบัญชี ได้จัดกิจกรรมโครงการผางประทีปสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาไทย โดยให้สมาชิกชมรมเรียนรู้และลงมือหยอดประทีป ไปพร้อมกัน ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้สมาชิกชมรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปต่อยอดและพัฒนาเป็นอาชีพและสร้างรายได้อีกด้วย เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘

 

146

(22 ธันวาคม 2558)

62

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1