TH | EN | CN

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (4 สิงหาคม 2559)
3 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดำเนินการโดยนักเรียนนักศึกษาของชมรมวิชาชีพช่างยนต์ เป็นแก่นนำและชมรมวิชาชีพทั้งหมดของวิทยาลัยฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 

159

โครงการขับขี่ปลอดภัยรักวินัยจราจร (23 มิถุนายน 2559)
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่ ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยรักวินัยจราจร วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยได้รับเกียรติจากบริษัทนัติมอเตอร์ (สาขาจอมทอง) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มาให้ความรู้ในครั้งนี้

124

คนดีแผนกช่างยนต์ (17 พฤษภาคม 2559)
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายรัฐธรรมนูญ ยังเฉลิมวงศ์ นักเรียนสาขาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  เก็บกระเป๋าเงินได้ซึ่งมีเงินอยู่ภายในจำนวน 1,720 บาท และนำมาให้ครูแผนกวิชาช่างยนต์ ติดตามหาเจ้าของ ซึ่ง ทางวิทยาลัยการอาชีพจอมทองขอแสดงความชื่อชมในการทำความดีครั้งนี้

132

โครการช่างยนต์สัมพันธ์สานสายใยน้องพี่ Goodbye seniors (7 มีนาคม 2559)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครการช่างยนต์สัมพันธ์สานสายใยน้องพี่ Goodbye seniors โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯนายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น  และนายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ  มากล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนก่อนสำเร็จการศึกษา

140

ประชุมแผนกวิชาช่างยนต์ครั้งที่ 3 แบบหนาวๆครับผม 25 มค 2559 (26 มกราคม 2559)

สาขาวิชาช่างยานยนต์ จัดประชุมประจำแผนก ในวันที่ี 25 มกราคม 2559 โดยหัวหน้าสาขา ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ 

83

โครงการฝึกปฏิบัติการเข้มข้นก่อนปฏิบัติงาน (29 ธันวาคม 2558)

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นักเรียนสาขางานยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการเข้มข้นก่อนปฏิบัติงาน ณ บริษัทนัติมอเตอร์ และบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ก่อนเข้าสู่ โครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 โดยเข้ารับการอบรมความรู้จากวิทยากรของบริษัทนัติมอเตอร์ และบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ สาขาจอมทอง

109

กิจกรรม Homeroom แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (22 ธันวาคม 2558)
แผนกวิชาช่างยนต์ ดำเนินกิจกรรม Homeroom ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ ในวันที่ 22 ธ.ค. 2558 ในเวลาช่วงเช้า หลังเลิกกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 

161

โครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (22 ธันวาคม 2558)
แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  เนินโครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยชมรมวิชาชีพ ช่างยนต์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  ในวันที่ 9 ธ.ค. 2558

259

เข้าร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 18 ณ สนามช้าง จ.บุรีรัมย์ (22 มิถุนายน 2557)

แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 18 ณ สนามช้าง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 25-26 พ.ย. 2558  

135

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (21 มิถุนายน 2557)

สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองดำเนินโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านบนนา ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12 พฤศจิการยน 2558

 

151

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1