TH | EN | CN

ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และประมวลภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ทัศนะศึกษาดูงานในสถานประกอบการ บริษัทเบลบรู๊ค อ๊อฟไซแอม (13 กรกฎาคม 2559)
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ โดย ครูสิทธิศักดิ์ และครูพัตรพงษ์ นำนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2 ระบบทวิภาคี จำนวน 12 คน ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ บริษัทเบลบรู๊ค อ๊อฟไซแอม จำกัด 98 หมู่ 9 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ผลิตสินค้าเตาอบส่งออกออสเตเลีย โดยได้รับการต้อนรับ จาก Mr. Kai Bisgard และคุณ วาสนา บิสการ์ด เป็นอย่างดี ที่สำคัญคือ หลังจากดูงานเสร็จ Mr.Kai ให้ความอนุเคราะห์ นักเรียน จำนวน 2 คน เข้าทำงาน เป็นพนักงานฝึกหัด ทันที โดยให้เริ่มทำงานเฉพาะวันเสาร์ ได้ค่าตอบแทน 300 บาท พร้อมสวัสดิการประกันสังคม ทางแผนกวิชาช่างเชื่อมต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้ครับ เรียนช่างเชื่อม พร้อมก้าวไกล โกอินเตอร์ ด้วยทักษะ และฝีมือ ช่าง นักเรียนไทย

88

ยังไม่มีมีข้อมูลประชาสัมพันธ์ (22 มิถุนายน 2557)

ยังไม่มีมีข้อมูลประชาสัมพันธ์

140

ยังไม่มีมีข้อมูลประชาสัมพันธ์1 (21 มิถุนายน 2557)

ยังไม่มีมีข้อมูลประชาสัมพันธ์

161

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1