อาจารย์ผู้สอนสามารถเพิ่มเอกสารประกอบการสอน คลิ๊ก เพิ่มเอกสารประการสอน (สำหรับผู้สอน)

 * ไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้นั้นจะต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล *.docx, *.xlsx, *pptx, *.pdf, *.doc, *.xls, *.ppt

  โดยกรอกข้อมูล ชื่อล็อกอิน และ รหัสผ่าน เดียวกับรหัสเข้าอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

บริการเอกสารประกอบการเรียน e - Document


สาขาวิชา/ฝ่าย

คู่มือ จัดการระบบ

นางพิมนิภา จันทรานาค

นายวัฒนวงศ์ จันละ

นายธิติพงศ์ จันทรักษ์

นางจรรยา แก้วมณี

นางภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ

นางสาวปิยวรรณ หาญใจ

นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม

นายธงชัย ทองเสวก

นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์

นางสาวจุฑามาศ ปันตันกุล

นายณัฐพล วงศ์ฟู

นางสาวสุนิสา เถิงคำ

นายประเสริฐ จิตสุข

นายพีระพล พลอยศรี

นายวัตพล ทะวงค์

นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า

นายวินัย จันทรานาค

นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์

นายวรานนท์ คำมาวัน

นายหัสดีณัฎฐ์ คชเมธีสัมฤทธิ์

นายพิพัฒน์ สีมา

ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ

นายปิยพงศ์ มณีวรรณ

นายฐานทัพ ปินตาสม

นายนุพร คำปัด

นายอุ่นใจ ศิริปัน

ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์

นายอนันต์ คำอ้ายอุด

นายนัฐพล สมนา

นางสาวศิริกาญจน์ อิ่นใจ

นางสาวธารา โยธาขันธ์

นายธีรยุทธ ยาน๊ะ

นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์

นายพัตรพงษ์ วงค์แปง

นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
570003 microbasic
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไมโครโพรเซสเซอร์ อัพเดท : นายวินัย   จันทรานาค เมื่อ : วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 22:12 น.
นายวินัย จันทรานาค
31328
570002 Sensor
เนื้อหาเกี่ยวกับ เซนเซอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย อัพเดท : นายวินัย   จันทรานาค เมื่อ : วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 22:07 น.
นายวินัย จันทรานาค
8210
570001 วิธีการใช้งานระบบเอกสารประกอบการสอน (สำหรับผู้สอน)
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 18:27 น.
คู่มือ จัดการระบบ
240

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

© สงวนลิขสิทธิ์ 2557. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50120 Email : info@cicec.ac.th