TH | EN | CN

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 อำเภอสายใต้
15 กันยายน 2560 ดู 12 คน
วันที่ 14 กันยายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ปฏิบัติราชการ ประจำท้องที่ ระดับกลุ่มอำเภอโซนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอย...

 

บริจาคโลหิต
11 กันยายน 2560 ดู 12 คน
วันที่ 7 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง...

 

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
11 กันยายน 2560 ดู 12 คน
วันที่ 7 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมี นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้...

 

การประชุมวิชาการฯ สถานศึกษา
11 กันยายน 2560 ดู 13 คน
วันที่ 6 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ...

 

 
Chomtong Industrial & Community Education College
       ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นางอรัญญา กิมภิระ
       เบอร์โทรผู้อำนวยการ  089-759-2496
       facebook ผู้อำนวยการ : https://www.facebook.com/aranya.ran

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ครูช่างเชื่อม และครูพลศึกษา) (20 กันยายน 2560)

กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (19 กันยายน 2560)

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ (18 สิงหาคม 2560)

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานวัตกรรมใหม่ (2 สิงหาคม 2560)

ประกาศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (v-NET) ปีการศึกษา 2560 (24 กรกฎาคม 2560)

เชิญชวญส่งข้อมูลประอกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (6 กรกฎาคม 2560)

รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั่งแต่วันที่ 22-26 พ.ค. 2560 (17 พฤษภาคม 2560)

การเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ระดับ ปวช. และ ปวส. (ทวิภาคี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (2 พฤษภาคม 2560)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ (28 เมษายน 2560)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (5 เมษายน 2560)

ดาวน์โหลด ใบสมัครหอพักวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (3 มีนาคม 2560)

ใบสมัครเข้ารับการเป็นนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (30 ธันวาคม 2559)

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (30 ธันวาคม 2559)

ยังไม่มีข้อมูลข่าว

แบบฟอร์มประวัตินักเรียนรุ่นที่16 ปี2556 (10 พฤศจิกายน 2558)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความแก้ 0 และมส. (16 ตุลาคม 2557)

นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง resume ในเว็บไซต์ www.v-cop.net | วันที่รายงาน 15 กันยายน 2557 (15 กันยายน 2557)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขร. (8 กันยายน 2557)

นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง resume ในเว็บไซต์ www.v-cop.net | วันที่รายงาน 1 กันยายน 2557 (1 กันยายน 2557)

แบบสำรวจการเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net/jobs) (20 สิงหาคม 2557)

รายชื่อนักเรียนนักศึกษา และ รหัสผ่าน ในการกรอกข้อมูล resume ที่เว็บไซต์ www.v-cop.net (14 สิงหาคม 2557)

นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง resume ในเว็บไซต์ www.v-cop.net | วันที่รายงาน 2014-08-14 (14 สิงหาคม 2557)

นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง resume หรือข้อมูลการติดต่อไม่สมบูรณ์ | วันที่รายงาน 2014-08-04 (4 สิงหาคม 2557)

นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง resume หรือข้อมูลการติดต่อไม่สมบูรณ์ | วันที่รายงาน 2014-07-31 (31 กรกฎาคม 2557)

แบบฟอร์ม ออกเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (20 มิถุนายน 2557)

เอกสารการพัฒนาการสร้างเครื่อมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (2 มิถุนายน 2557)

ประกาศผลการเรียน SUMMER ประจำปีการศึกษา2556 (4 เมษายน 2557)

 

 

รายงานการประชุม ตารางเรียนตารางสอน
งานสารบรรณ ตรวจสอบผลการเรียน บุคลากร
ฟังเพลงออนไลน์กับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ บริการถามตอบออนไลน์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร lms
ประกันคุณภาพ ยืม-คืนหนังสือห้องสมุด
 

...ระกันคุณภาพออนไลน์ ...

  ...นะนำ เว็บไซต์ ครูผู้สอน...
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพ์นิภา จันทรานาค
เบอร์โทรศัพท์ : 086-188589
อีเมล : kuraad@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/krupimnipa
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนวงศ์ จันละ
เบอร์โทรศัพท์ : 0894351139
อีเมล : kong246@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/wattanawong
ชื่อ-นามสกุล : นายธิติพงศ์ จันทรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0882633394
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/krukoy_thitipong
ชื่อ-นามสกุล : นางจรรยา แก้วมณี
เบอร์โทรศัพท์ : 0819801379
อีเมล : janyanee_272511@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/noyjanya
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ
เบอร์โทรศัพท์ : 0892348748
อีเมล : Pattranish.m@gmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/Pattranish
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยวรรณ หาญใจ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/krupiyawanacc
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 0882373614
อีเมล : monter_joom@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกชพร ศิริผ่อง
เบอร์โทรศัพท์ : 0810261849
อีเมล : winggadear@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย น้อยจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0800326959
อีเมล : -
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/sauwalak
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ พิชิตเมธากุล
เบอร์โทรศัพท์ : 0918567784
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/kruchompoo
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิสา เถิงคำ
เบอร์โทรศัพท์ : 0856182248
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/SunisaEng
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา
เบอร์โทรศัพท์ : 0876607643
อีเมล : aum.ketsinee@gmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิกร ปัญญามา
เบอร์โทรศัพท์ : 083-156092
อีเมล : -
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ จิตสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 0871782418
อีเมล : j.prasert@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพล พลอยศรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0846143629
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/peerapol-2303
ชื่อ-นามสกุล : นายวัตพล ทะวงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 091-705847
อีเมล : wattapon@gmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/wattapon
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า
เบอร์โทรศัพท์ : 0857234906
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/krucapp
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0817831242
อีเมล : p-wittaya@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/krumack
ชื่อ-นามสกุล : นายวรานนท์ คำมาวัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0879999409
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายหัสดีณัฎฐ์ คชเมธีสัมฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0988078357
อีเมล : khruhassadinat@gmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0827630261
อีเมล : kampanat0141@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ เตปิน
เบอร์โทรศัพท์ : 0847775217
อีเมล : -
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยพงศ์ มณีวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 0871882489
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม
เบอร์โทรศัพท์ : 0806716237
อีเมล : thantuppp@windowslive.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายนุพร คำปัด
เบอร์โทรศัพท์ : 0892612605
อีเมล : tanaka.np@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/nampoo
ชื่อ-นามสกุล : นายอุ่นใจ ศิริปัน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-882370
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0849389924
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ คำอ้ายอุด
เบอร์โทรศัพท์ : 0993836633
อีเมล : OonutananoO@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายนัฐพล สมนา
เบอร์โทรศัพท์ : 0801344478
อีเมล : nutthapon_so@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์ยา เขื่อนป้อ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริกาญจน์ อิ่นใจ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/kru_imp
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธารา โยธาขันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0812896963
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/krutara
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรยุทธ ยาน๊ะ
เบอร์โทรศัพท์ : 0837601880
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายพัตรพงษ์ วงค์แปง
เบอร์โทรศัพท์ : 0959506289
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/patphong
ชื่อ-นามสกุล : นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 0873018005
อีเมล : Songkid024@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/punwarit
ชื่อ-นามสกุล : ว่าง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :