TH | EN | CN

14-11-2560 ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
21 พฤศจิกายน 2560 ดู 3 คน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เดินทางไปร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และพัฒนาครูในสาขาช่างสีรถยนต์ โดยมีท่า...

 

21-11-2560 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด
21 พฤศจิกายน 2560 ดู 2 คน
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเข้ารับการแข่งขันในประเภทวิชาอุตสาหกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และประเภทว...

 

15-11-2560 ประชุมผู้ปกครอง 1-2560
21 พฤศจิกายน 2560 ดู 3 คน
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3 ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทย...

 

การประชุมวิชาการระดับ อศจ.
21 พฤศจิกายน 2560 ดู 2 คน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ป...

 

 
Chomtong Industrial & Community Education College
       ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นางอรัญญา กิมภิระ
       เบอร์โทรผู้อำนวยการ  089-759-2496
       facebook ผู้อำนวยการ : https://www.facebook.com/aranya.ran

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู (20 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (30 ตุลาคม 2560)

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ตำแหน่ง (27 ตุลาคม 2560)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (24 ตุลาคม 2560)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา (19 ตุลาคม 2560)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา (16 ตุลาคม 2560)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา (4 ตุลาคม 2560)

ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (3 ตุลาคม 2560)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ครูช่างเชื่อม และครูพลศึกษา) (20 กันยายน 2560)

กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (19 กันยายน 2560)

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ (18 สิงหาคม 2560)

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานวัตกรรมใหม่ (2 สิงหาคม 2560)

ประกาศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (v-NET) ปีการศึกษา 2560 (24 กรกฎาคม 2560)

ยังไม่มีข้อมูลข่าว

แบบฟอร์มประวัตินักเรียนรุ่นที่16 ปี2556 (10 พฤศจิกายน 2558)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความแก้ 0 และมส. (16 ตุลาคม 2557)

นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง resume ในเว็บไซต์ www.v-cop.net | วันที่รายงาน 15 กันยายน 2557 (15 กันยายน 2557)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขร. (8 กันยายน 2557)

นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง resume ในเว็บไซต์ www.v-cop.net | วันที่รายงาน 1 กันยายน 2557 (1 กันยายน 2557)

แบบสำรวจการเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net/jobs) (20 สิงหาคม 2557)

รายชื่อนักเรียนนักศึกษา และ รหัสผ่าน ในการกรอกข้อมูล resume ที่เว็บไซต์ www.v-cop.net (14 สิงหาคม 2557)

นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง resume ในเว็บไซต์ www.v-cop.net | วันที่รายงาน 2014-08-14 (14 สิงหาคม 2557)

นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง resume หรือข้อมูลการติดต่อไม่สมบูรณ์ | วันที่รายงาน 2014-08-04 (4 สิงหาคม 2557)

นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง resume หรือข้อมูลการติดต่อไม่สมบูรณ์ | วันที่รายงาน 2014-07-31 (31 กรกฎาคม 2557)

แบบฟอร์ม ออกเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (20 มิถุนายน 2557)

เอกสารการพัฒนาการสร้างเครื่อมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (2 มิถุนายน 2557)

ประกาศผลการเรียน SUMMER ประจำปีการศึกษา2556 (4 เมษายน 2557)

 

 

รายงานการประชุม ตารางเรียนตารางสอน
งานสารบรรณ ตรวจสอบผลการเรียน บุคลากร
ฟังเพลงออนไลน์กับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ บริการถามตอบออนไลน์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร lms
ประกันคุณภาพ ยืม-คืนหนังสือห้องสมุด
 

...ระกันคุณภาพออนไลน์ ...

  ...นะนำ เว็บไซต์ ครูผู้สอน...
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพ์นิภา จันทรานาค
เบอร์โทรศัพท์ : 086-188589
อีเมล : kuraad@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/krupimnipa
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนวงศ์ จันละ
เบอร์โทรศัพท์ : 0894351139
อีเมล : kong246@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/wattanawong
ชื่อ-นามสกุล : นายธิติพงศ์ จันทรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0882633394
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/krukoy_thitipong
ชื่อ-นามสกุล : นางจรรยา แก้วมณี
เบอร์โทรศัพท์ : 0819801379
อีเมล : janyanee_272511@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/noyjanya
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ
เบอร์โทรศัพท์ : 0892348748
อีเมล : Pattranish.m@gmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/Pattranish
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยวรรณ หาญใจ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/krupiyawanacc
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 0882373614
อีเมล : monter_joom@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกชพร ศิริผ่อง
เบอร์โทรศัพท์ : 0810261849
อีเมล : winggadear@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย น้อยจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0828914169
อีเมล : wanchai.hara@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0800326959
อีเมล : -
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/sauwalak
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ พิชิตเมธากุล
เบอร์โทรศัพท์ : 0918567784
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/kruchompoo
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิสา เถิงคำ
เบอร์โทรศัพท์ : 0856182248
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/SunisaEng
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา
เบอร์โทรศัพท์ : 0876607643
อีเมล : aum.ketsinee@gmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิกร ปัญญามา
เบอร์โทรศัพท์ : 083-156092
อีเมล : -
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ จิตสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 0871782418
อีเมล : j.prasert@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพล พลอยศรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0846143629
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/peerapol-2303
ชื่อ-นามสกุล : นายวัตพล ทะวงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 091-705847
อีเมล : wattapon@gmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/wattapon
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า
เบอร์โทรศัพท์ : 0857234906
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/krucapp
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0817831242
อีเมล : p-wittaya@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/krumack
ชื่อ-นามสกุล : นายวรานนท์ คำมาวัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0879999409
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายหัสดีณัฎฐ์ คชเมธีสัมฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0988078357
อีเมล : khruhassadinat@gmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0827630261
อีเมล : kampanat0141@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ เตปิน
เบอร์โทรศัพท์ : 0847775217
อีเมล : -
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยพงศ์ มณีวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 0871882489
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม
เบอร์โทรศัพท์ : 0806716237
อีเมล : thantuppp@windowslive.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายนุพร คำปัด
เบอร์โทรศัพท์ : 0892612605
อีเมล : tanaka.np@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/nampoo
ชื่อ-นามสกุล : นายอุ่นใจ ศิริปัน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-882370
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0849389924
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ คำอ้ายอุด
เบอร์โทรศัพท์ : 0993836633
อีเมล : OonutananoO@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายนัฐพล สมนา
เบอร์โทรศัพท์ : 0801344478
อีเมล : nutthapon_so@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์ยา เขื่อนป้อ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริกาญจน์ อิ่นใจ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/kru_imp
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธารา โยธาขันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0812896963
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/krutara
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรยุทธ ยาน๊ะ
เบอร์โทรศัพท์ : 0837601880
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :
ชื่อ-นามสกุล : นายพัตรพงษ์ วงค์แปง
เบอร์โทรศัพท์ : 0959506289
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/patphong
ชื่อ-นามสกุล : นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 0873018005
อีเมล : Songkid024@hotmail.com
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน : http://gg.gg/punwarit
ชื่อ-นามสกุล : ว่าง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เข้าเว็บไซต์ครูผู้สอน :