640018

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ จัดกิจกรรมการเดินทางไกล

Posted on 16-February-2021 13:36 PM

รายละเอียด

640017

Posted on 16-February-2021 13:35 PM

รายละเอียด

640016

Posted on 16-February-2021 13:33 PM

รายละเอียด

640015

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 การศึกษาในรูปแบบความร่วมมือระหว่างอุดมศึกษาอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรม

Posted on 16-February-2021 13:29 PM

รายละเอียด

640014

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมออนไลน์ โครงการกองทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

Posted on 16-February-2021 13:26 PM

รายละเอียด

640013

วันที่ 29 มกราคม 2564 ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพร่

Posted on 16-February-2021 13:22 PM

รายละเอียด

640012

วันที่ 30 มกราคม 2564 พิธีเปิดงานวันดอกไม้บานที่เกษตรสันป่าตอง Open House @KasetSanpatong

Posted on 16-February-2021 13:20 PM

รายละเอียด

640011

วันที่ 21 มกราคม 2563 กิจกรรมขับเคลื่อนและส่งเสริมวิทยาลัยการอาชีพจอมทองให้จัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษาไตรภาคี

Posted on 16-February-2021 13:18 PM

รายละเอียด

640010

วันที่ 14 มกราคม 2564 โนบายการปฏิบัติราชการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Posted on 16-February-2021 13:14 PM

รายละเอียด

640009

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ผู้บริหาร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและงานแนะแนวการศึกษาเข้าร่วมประชุมออนไลน์ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับกองทุนเ

Posted on 16-February-2021 13:10 PM

รายละเอียด

640008

วันที่ 7 มกราคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

Posted on 16-February-2021 13:05 PM

รายละเอียด

640007

วันที่ 4 มกราคม 2564 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 16-February-2021 13:01 PM

รายละเอียด

640006

สวัสดีปีใหม่ 2564

Posted on 05-January-2021 20:30 PM

รายละเอียด

640005

วันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี

Posted on 05-January-2021 20:24 PM

รายละเอียด

640004

24 ธันวาคม 2563 ข้ารวมพลัง kick off เชียงใหม่ไร้ฝุ่นควันกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

Posted on 05-January-2021 20:01 PM

รายละเอียด

640003

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 โครงการจัดหาสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Posted on 05-January-2021 19:57 PM

รายละเอียด

640002

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชม ร่วมออกศูนย์อำเภอยิ้มอำเภอจอมทอง

Posted on 05-January-2021 19:52 PM

รายละเอียด

640001

#ระดับเหรียญทองดีเด่น ประเภท สถานศึกษาขนาดกลาง องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่

Posted on 05-January-2021 19:50 PM

รายละเอียด

630123

วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563 การต้อนรับท่านยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายให้กับสถานศึ

Posted on 23-December-2020 20:52 PM

รายละเอียด

630122

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 23-December-2020 20:49 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong