สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาช่างยนต์ (13/10/2561) New!

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (13/10/2561) New!

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (13/10/2561) New!

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาการท่องเที่ยว (13/10/2561) New!

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาการบัญชี (13/10/2561) New!

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (13/10/2561) New!

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (13/10/2561) New!

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


ประกาศคำสั่งมอบหมายหน้าที่ตามระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (19/10/2561) New!

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-สิงหาคม 2561 (19/10/2561) New!

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-กรกฎาคม 2561 (19/10/2561) New!

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มิถุนายน 2561 (17/07/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พฤษภาคม 2561 (18/06/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ธันวาคม 2560 (05/06/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พฤศจิกายน 2560 (05/06/2561)

ดูข่าวทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


16-10-2561 ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธุรการ

16-10-2561 ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธุรการ

16-10-2561 ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธุรการ

รายละเอียด

13-10-2561 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13-10-2561 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

12-10-2561 ต้อนรับคณะดูงาน วท.เวียงป่าเป้า

12-10-2561 ต้อนรับคณะดูงาน วท.เวียงป่าเป้า

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยฯ อีกทั้ง ยังให้การต้อนรับ นายวินัย จันทรานาค รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

09-11 ตุลาคม 2561 ร่วมการแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์ 4.0

09-11 ตุลาคม 2561 ร่วมการแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์ 4.0

วันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีชื่อทีมว่า “ทีม CICEC ROBOT” และ “ทีมอินทนนท์” โดยทีม CICEC ROBOT ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 30 ทีม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

11-10-2561 สอบคัดเลือกครูช่างเชื่อม-เจ้าหน้าที่ธุรการ

11-10-2561 สอบคัดเลือกครูช่างเชื่อม-เจ้าหน้าที่ธุรการ

11-10-2561 สอบคัดเลือกครูช่างเชื่อม-เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายละเอียด

3-7 ตุลาคม 2561 โครงการ AWARE 2

3-7 ตุลาคม 2561 โครงการ AWARE 2

วันที่ 3-7 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเร่งรัดความสำเร็จเสริมสร้างความพร้อมเพื่อการจ้างงาน ระยะที่ 2 (AWARE 2) โดยมีวิทยากรจากองค์การ Edudation Development Center (EDC) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการทำงาน ให้แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects

แนะนำบุคลากร


Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.