พัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อผลิตกำลังคน สู่ชุมชนและสังคม

ปรัชญา : จริยธรรมเด่น เน้นทักษะ พัฒนาวิชาการ บริการสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


เผยแพร่-สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563 (11/06/2564) New!

ประกาศ-การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 (11/06/2564) New!

เผยแพร่-ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจ (09/06/2564) New!

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2564 รุ่นที่ 3 (30/04/2564)

ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา (22/04/2564)

ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ 4 อัตรา (20/04/2564)

ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2564 (05/04/2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พ.ค.-2564 (15/06/2564) New!

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าพักหอพักในวิทยาลัยฯ ภาคเรียนที่ 1-2564 (08/06/2564) New!

ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (12/05/2564)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 (11/05/2564)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-เม.ย.-2564 (10/05/2564)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มี.ค.-2564 (08/04/2564)

ประกาศ-รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ-V-NET ปีการศึกษา 2563 (30/03/2564)

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นางอรัญญา กิมภิระ

089-759-2496

facebook.com/aranya.ran

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


วันที่ 23 มิถุนายน 2564 งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึ

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึ

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน นำโดย นายวิศาล วัชรินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ รวมไปถึงให้คำแนะนำแต่ละธุรกิจทั้ง 5 ธุรกิจ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 22 คน โดยมีนายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน และนางสาวกัญญา ทาระนัด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้มาแวะให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โครงการเตรียมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โครงการเตรียมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเตรียมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นางสาวกัญญา ทาระนัด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี อีกทั้งยังมีคณะกรรมการจากแต่ละแผนกวิชา แต่ละตัวบ่งชี้ของการประเมิน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ครบรอบ 24 ปี

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ครบรอบ 24 ปี

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ครบรอบ 24 ปี โดยมีคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน ตัวแทนครูแต่ละแผนกวิชา ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564

คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน และครูวสันต์ เตปินไวทย์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

14 มิถุนายน 2564 มอบอุปกรณ์ที่กดเจลด้วยเท้า 5 อัน และเจลล้างมือ 30 ขวด ให้แกโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

14 มิถุนายน 2564 มอบอุปกรณ์ที่กดเจลด้วยเท้า 5 อัน และเจลล้างมือ 30 ขวด ให้แกโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ มอบอุปกรณ์ที่กดเจลด้วยเท้า 5 อัน และเจลล้างมือ 30 ขวด ให้แกโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ในนามอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มอบ

รายละเอียด

หน่วยงานภายในปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects


Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong