สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง (12/06/2562) New!

ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 2-2561 (05/06/2562) New!

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (แผนกวิชาช่างยนต์) (23/04/2562)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ (19/04/2562)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ (01/04/2562)

ประกาศ เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (13/03/2562)

กำหนดการเปิดภาคเรียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (03/03/2562)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พ.ค.-2562 (11/06/2562) New!

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-เม.ย.-2562 (11/06/2562) New!

เอกสารโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ (29/05/2562)

เอกสารประกอบการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (27/05/2562)

ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาการท่องเที่ยว (13/05/2562)

ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาการบัญชี (13/05/2562)

ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (13/05/2562)

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นางอรัญญา กิมภิระ

089-759-2496

facebook.com/aranya.ran

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


22-05-2562 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

22-05-2562 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษาและนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ภายใต้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 บริเวณริมถนนทางเข้าวิทยาลัยฯ

รูปภาภเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qAkYbHQwe0Vobk9pQ0tuLs6wB3mXfNrp?fbclid=IwAR3iCU1371DC2RIiv1T4lvg3THV6WrjvN0C9oNraTdoNy8CJjGanOJ-qtbg

รายละเอียด

17-05-2562 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2562

17-05-2562 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษาและนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1c2FBN-kiPIASEf938GkF8bAgDrtT2HxH?fbclid=IwAR0-BnDH1g0mx0tGBQ0_z2VE5NmidyVW3O4DRjeC1uYPL7EvjlCH4vF3QzM

รายละเอียด

13-05-2562 ยินดีต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

13-05-2562 ยินดีต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง กล่าวยินดีต้อนรับ ครูใหม่ ได้แก่ 1.นายสุเมธ พิลัย ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
2. นายกัณภัทร ยุทธนาดำรง และ นายสุริยะ อำรุงม้ากุล นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มาฝึกสอนในสาขาวิชาช่างยนต์
3. นายดุษฎีสรณ์ แสนปุก และ นางสาวชนากานต์ สุต๋าคำ นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มาฝึกสอนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
และให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้ทั้ง 5 ท่าน อีกทั้งยังได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น เข้าสู่รั้ววิทยาลัยฯ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

10-052562 โครงการสองล้อสร้างฝันปั่นเพื่อน้องผู้ยากไร้ ประจำปี 2562

10-052562 โครงการสองล้อสร้างฝันปั่นเพื่อน้องผู้ยากไร้ ประจำปี 2562

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภาสินี ฟองคำ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี เป็นตัวแทน 1 ใน 10 ของอำเภอจอมทอง ได้รับจักรยานจากกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ "สองล้อสร้างฝันปั่นเพื่อน้องผู้ยากไร้ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 จ.เชียงใหม่ครับ

รายละเอียด

09-05-2562 โครงการอบรมศาสตร์พระราชาสู่คุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

09-05-2562 โครงการอบรมศาสตร์พระราชาสู่คุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอบรมศาสตร์พระราชาสู่คุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ อีกทั้งยังมี นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ซึ่งมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อศีล สมาธิ ปัญญา โดย พระอาจารย์จากวัดน้ำต้อง การอบรมวินัยจราจร ยาเสพติด และสำนึกพลเมือง โดย วิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรจอมทอง การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่และการแนะนำตัวของคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา การละลายพฤติกรรมเกี่ยวกับการรู้จักตนเองและคนรอบข้าง โดยวิทยากรจากมูลนิธิชาวดอย กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม walk rally จำนวน 7 ฐาน

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1r6avNNqXuyo8EBoO-K4OEFRug0jwANls?fbclid=IwAR2uuwIueNPuhDvbB3L3RdsO0ePBEEg2Tu66aNozandS84R800DYrb7Z6eo

รายละเอียด

09-05-2562 โครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

09-05-2562 โครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ซึ่งมีจำนวนนักเรียน นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งพาผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาทุกท่านที่ไว้วางใจและเสียสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1Io9bApRxqF7p5avW0wZPwciRTpntP_Yl?fbclid=IwAR1r2JbSIgmgpqSPPpeH3oTuoshmLdzrtjS9FU350lRc81qH4vdg37Mofhs

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects

แนะนำบุคลากร


Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.