สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


ประกาศ เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (13/03/2562) New!

กำหนดการเปิดภาคเรียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (03/03/2562) New!

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช และหลักสูตรประกาศนียบัตรว (04/01/2562)

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส.ตามระบบการรับสมัครโคต้า ปีการศึกษ (07/01/2562)

แนวการปฏิบัติ รับรายงานตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 (02/01/2562)

แนวการปฏิบัติ รับรายงานตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 (02/01/2562)

เอกสารการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 (25/12/2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ก.พ.-2562 (19/03/2562) New!

แบบคำร้องขอแก้ 0.มส. (07/03/2562) New!

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ม.ค.-2562 (25/02/2562)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ธ.ค.-2561 (25/02/2562)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พ.ย.-2561 (25/02/2562)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ต.ค.-2561 (25/02/2562)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-net ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส.2 (22/01/2562)

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นางอรัญญา กิมภิระ

089-759-2496

facebook.com/aranya.ran

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


15-03-2562 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา 

15-03-2562 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองนำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดำเนินโครงการ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ภายใต้ กิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายในสถานศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจเอกอุเทน สิทธิกิจ ตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรจอมทอง พร้อมด้วยทีมงาน มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพจอมทองในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ 
รูปภาพเพิมเติม https://drive.google.com/open…

รายละเอียด

15-03-2562 ร่วมรณรงค์ให้คนไทย พร้อมใจกันไปเลือกตั้ง

15-03-2562 ร่วมรณรงค์ให้คนไทย พร้อมใจกันไปเลือกตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยรองผู้อำนวยการวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ ดำเนินโครงการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ การเลือกตั้งให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งให้กับ นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพิชิต ผ่องเกสร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในการดำเนินงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ
รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/open…

รายละเอียด

12-03-256 2รับรายงานตัวรอบปกติ (รอบที่1) นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

12-03-256 2รับรายงานตัวรอบปกติ (รอบที่1) นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

12-03-2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทองดำเนินการรับรายงานตัวรอบปกติ (รอบที่1) นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารายงานตัวเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยการอาชีพจอมอทอง
รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=11jqTIH49uvLJ-nJKl2mU_6Mx59W6rTli

รายละเอียด

09-03-2562 โครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔

09-03-2562 โครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่การดำเนินงาน โครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๖๑ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ ๑๐ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
รูปภาพเพิ่มเติม ลิงค์นี้ครับ https://drive.google.com/drive/folders/1_jqCF5Tn_kZha1KsGMgz1aZ5EDY9F9vD?fbclid=IwAR1fBRrMBhUNczGLSBEJQDEgXSEgrLi6nuhaBhH3BvqMAJJhsD3OzKBDK-I

รายละเอียด

06-03-2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทองที่ได้รับโล่รางวัลจำนวน 3 รางวัล

06-03-2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทองที่ได้รับโล่รางวัลจำนวน 3 รางวัล

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยการอาชีพจอมทองที่ได้รับโล่รางวัลจำนวน 3 รางวัลดังนี้
1. นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยวิทยาลัยฯ ได้รับโล่รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (ผู้บริหาร)
2. นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ได้รับโล่รางวัล ผู้กับกับกลุ่มดีเด่น กลุ่มที่ 4 ค่ายย่อยที่ 4 รักษ์วินัย โดยมีนายวินัย จันทรานาค รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้รับโล่รางวัลแทน
3. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้รับรางวัลประเภท คุณภาพงานลูกเสือวิสามัญดีเด่น สถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2560
งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด

1-7-03-2562 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

1-7-03-2562 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

วันที่ 2-7 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ครูปิยะพงศ์ มณีวรรณ ผู้กำกับหมู่ พร้อมด้วยหมู่ลูกเสือ จำนวน 8 นายเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีพร้อมทั้งนำหมู่เสือเข้าร่วมกิจกรรมฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมบริการชุมชน (R-Service) การสร้างค่ายพักแรม กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ การปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ภาคกลางคืน อีกทั้งยังได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมทดสอบกำลังใจ และ กิจกรรมกองวิชาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects

แนะนำบุคลากร


Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.