สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


ประกาศ-เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี พ.ศ.2562 (04/08/2563) New!

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (27/06/2563)

ประกาศ-มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (16/06/2563)

เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR)-ปีการศึกษา2562 (01/06/2563)

เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่-2/2562 (19/05/2563)

เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่-1/2562 (19/05/2563)

เผยแพร่ผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่-ประจำปีการศึกษา-2562 (18/05/2563)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ก.ค.-2563 (06/08/2563) New!

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มิ.ย.-2563 (15/07/2563)

คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (02/07/2563)

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าพักหอพักในวิทยาลัยฯ ภาคเรียนที่ 1-2563 (25/06/2563)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พ.ค.-2563 (05/06/2563)

รายวิชา การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 (27/05/2563)

ประกาศ การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 (27/05/2563)

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นางอรัญญา กิมภิระ

089-759-2496

facebook.com/aranya.ran

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


4-5 สิงหาคม 2563 การฝึกอบรมงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และติดตั้งจานดาวเทียม

4-5 สิงหาคม 2563 การฝึกอบรมงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และติดตั้งจานดาวเทียม

การฝึกอบรมงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และติดตั้งจานดาวเทียม ที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านดงเย็น ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ท่าน ในส่วนของวันแรก สอนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆและสอนอาชีพติดตั้งจานดาวเทียม ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

รายละเอียด

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โครงการ Green New Tree Earth Friendly Product

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โครงการ Green New Tree Earth Friendly Product

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการ Green New Tree Earth Friendly Product โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นางสาวกัญญา ทาระนัด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ โดยมีวิทยากร ได้แก่ คุณอัครเดช บังคมเนตร และคุณปราญชลี มูลวงศ์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำยาเอนกประสงค์จากสมุนไพรธรรมชาติให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนของชมรมวิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โครงการพัฒนาองค์ความรู้การใช้ภาษาต่างประเทศ ในการประกอบอาชีพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โครงการพัฒนาองค์ความรู้การใช้ภาษาต่างประเทศ ในการประกอบอาชีพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้การใช้ภาษาต่างประเทศ ในการประกอบอาชีพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังมีวิทยากร คือ คุณอินทัช พิภัชอนันต์ มัคคุเทศก์ฟรีแลนซ์ บริษัท Exo Travel มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แก่นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนของชมรมวิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทองนำโดย นางอรัญญา กิมภิระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ทีมงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำศูนย์ อบต.ฮอด และดำเนินการเปิดโครงการ โดย นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดหลวงฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ออกตลาดนัดจำหน่ายพิซซ่า

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ออกตลาดนัดจำหน่ายพิซซ่า

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ท่านรองฯ กัญญา ทาระนัด ออกตลาดนัดจำหน่ายพิซซ่า พร้อมทั้งแจกโบร์ชัวร์แนะนำธุรกิจที่มีการดำเนินงานในศูนย์บ่มเพาะฯ ของวิทยาลัยฯ ณ ตลาดนัดที่ว่าการอำเภอจอมทอง ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะครับ

รายละเอียด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อบรมส่งเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อบรมส่งเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นางสาวกัญญา ทาระนัด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากครูทิฆัมพร วาสิทธิ์ และครูธีรารัตน์ ชื่นศิริกุลชัย ครูประจำแผนกวิชาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจให้กับครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอ

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects

แนะนำบุคลากร


Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.