สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช และหลักสูตรประกาศนียบัตรว (04/01/2562) New!

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส.ตามระบบการรับสมัครโคต้า ปีการศึกษ (07/01/2562) New!

แนวการปฏิบัติ รับรายงานตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 (02/01/2562) New!

แนวการปฏิบัติ รับรายงานตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 (02/01/2562) New!

เอกสารการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 (25/12/2561)

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบโควต้า (โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก) (21/11/2561)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (16/11/2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ตุลาคม 2561 (06/12/2561)

โครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ สพฐ.2/ 2561 (30/11/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-กันยายน 2561 (30/10/2561)

ประกาศคำสั่งมอบหมายหน้าที่ตามระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (19/10/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-สิงหาคม 2561 (19/10/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-กรกฎาคม 2561 (19/10/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มิถุนายน 2561 (17/07/2561)

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นางอรัญญา กิมภิระ

089-759-2496

facebook.com/aranya.ran

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


16-01-2562 กิจกรรมงานอาชีวะสัมพันธ์ อศจ.เชียงใหม่

16-01-2562 กิจกรรมงานอาชีวะสัมพันธ์ อศจ.เชียงใหม่

16-01-2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ
เข้าร่วมกิจกรรมงานอาชีวะสัมพันธ์ อศจ.เชียงใหม่ เนื่องในวันครูประจำปีการศึกษา 2562
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ มีกิจกรรมดังนี้ การรับรางวัลของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านผู้บริหารดีเด่น ด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านอุทิศเวลาตนเองให้กับวิทยาลัย ด้านดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ด้านการสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการบริการที่ดีและจิตอาสา ด้านการประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการส่งเสริมนวัตกรรและเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านอุทิศเวลาตนเองให้กับวิทยาลัย ด้านการดูแลช่วยเหลือ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ด้านการดูแลช่วยเหลือ ด้านบริการที่ดี มีจิตอาสา และการแข่งขันประเทภอาหารประกอบด้วย การแข่งขันลาบหมูลาบเนื้อ ส้มตำ และไก่อบฟาง การแข่งขันด้านกีฬาประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล เบตอง แชร์บอล

รายละเอียด

14-01-2562 นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

14-01-2562 นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายประชาคม  จันทรชิต  รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเดินทางตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ร่วมกันจัดสถานที่ ห้องพักรับรองและบริการอาหารว่าง ให้กับท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้ติดตาม และสื่อมวลชน วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

14-01-2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายประชาคม  จันทรชิต  รองเลขาธิการฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

14-01-2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายประชาคม  จันทรชิต  รองเลขาธิการฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายประชาคม  จันทรชิต  รองเลขาธิการฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ในการเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้ติดตาม วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

13-01-2562 นายประชาคม  จันทรชิต  รองเลขาธิการฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

13-01-2562 นายประชาคม  จันทรชิต  รองเลขาธิการฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

นายประชาคม  จันทรชิต  รองเลขาธิการฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ในการเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้ติดตาม วันที่ 13 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

29-12-2561 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562

29-12-2561 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562

รายละเอียด

05-06 มกราคม 2562 สอนอาชีพ โรงเรียนแม่แจ่ม

05-06 มกราคม 2562 สอนอาชีพ โรงเรียนแม่แจ่ม

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects

แนะนำบุคลากร


Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.