สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ โครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ (03/07/2561) New!

ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (05/06/2561)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา 2561 (01/06/2561)

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 2-2560 (31/05/2561)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครการฝึกอบรมอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1-2561 (30/05/2561)

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างยนต์ (21/05/2561)

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (21/05/2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มิถุนายน 2561 (17/07/2561) New!

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พฤษภาคม 2561 (18/06/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ธันวาคม 2560 (05/06/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พฤศจิกายน 2560 (05/06/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ตุลาคม 2560 (05/06/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-เมษายน 2561 (05/06/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มีนาคม 2561 (05/06/2561)

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นางอรัญญา กิมภิระ

089-759-2496

facebook.com/aranya.ran

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


07-09 กรกฎาคม 2561 อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 2)

07-09 กรกฎาคม 2561 อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 2)

วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561 ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ ได้จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 2) ในโครงการ "เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ" เพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยเปิดสอนระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561 ดังนี้ วันที่ 7 ก.ค. 61 เมนูขนมใส่ไส้ประยุกต์ และขนมช่อผกาไส้มันหวาน วันที่ 8 ก.ค. 61 เมนูขนมกลีบลำดวน และขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสด และวันที่ 9 ก.ค. 61 เมนูขนมต้มชาววัง ณ อาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

06-07-2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาทวิภาคี รุ่นที่ 2

06-07-2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาทวิภาคี รุ่นที่ 2

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาระบบทวิภาคี ตามโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของบริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด โดยมี นายมั่นคง แซ่โซ้ง นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้รับประกาศนียบัตร นักศึกษาดีเด่น แผนกเครื่องทำความเย็น ศูนย์บริการซัมซุงสาขาเชียงใหม่ ณ บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

5-6 กรกฎาคม 2561 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด

5-6 กรกฎาคม 2561 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักกีฬา จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง และมวยไทย-มวยสากลสมัครเล่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 “อศจ.เชียงใหม่เกมส์” รอบคัดเลือก ซึ่งมีกีฬาที่ทำการแข่งขันและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ ได้แก่ กีฬามวยไทย-มวยสากลสมัครเล่น นักกีฬา 3 คน ครู 1 คน กีฬาตะกร้อ นักกีฬา 2 คน ครู 1 คน และกีฬาเปตอง เปตอง นักกีฬา 3 คน ครู 1 คน ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาระดับ อศจ.เชียงใหม่

รายละเอียด

4/07/61 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

4/07/61 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทองนางอรัญญา กิมภิระ และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนระดับชั้นปวช.1ดำเนินงานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันที่ 1กรกฏาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

27-06-2561 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายในสถานศึกษา

27-06-2561 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายในสถานศึกษา

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวิทยากรจากบริษัท นัติมอเตอร์ จำกัด มาให้ความรู้พร้อมกับสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนน ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

26-06-2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26-06-2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว และนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมเดินขบวนงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ของอำเภอจอมทอง ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมี นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ณ หอประชุมโรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects

แนะนำบุคลากร


Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.