ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
03/09/2563 ประกาศ-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา
28/08/2563 ประกาศ-ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และแม่บ้าน
25/08/2563 ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต
06/08/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ก.ค.-2563
04/08/2563 ประกาศ-เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี พ.ศ.2562
15/07/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มิ.ย.-2563
02/07/2563 คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563
27/06/2563 มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
25/06/2563 ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าพักหอพักในวิทยาลัยฯ ภาคเรียนที่ 1-2563
16/06/2563 ประกาศ-มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
05/06/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พ.ค.-2563
27/05/2563 รายวิชา การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562
27/05/2563 ประกาศ การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562
01/06/2563 เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR)-ปีการศึกษา2562
19/05/2563 เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่-2/2562
19/05/2563 เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่-1/2562
18/05/2563 เผยแพร่ผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่-ประจำปีการศึกษา-2562
18/05/2563 เผยแพร่ผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่-ประจำปีการศึกษา-2561
25/05/2563 ประกาศ-กำหนดการประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
08/05/2563 ประกาศ-การแก้ไขผลกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
07/05/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-เม.ย.-2563
13/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT อุตสาหกรรม
13/04/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
01/04/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มี.ค.-2563
01/04/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT อุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (E-bidding)Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong