ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
27/06/2562 รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2562
26/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง
19/06/2562 ประกาศ-เรื่องการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
18/06/2562 ประกาศ-เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
12/06/2562 ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง
11/06/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พ.ค.-2562
11/06/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-เม.ย.-2562
05/06/2562 ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 2-2561
29/05/2562 เอกสารโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
27/05/2562 เอกสารประกอบการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาการท่องเที่ยว
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาการบัญชี
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาช่างยนต์
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10/05/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-เม.ย.-2562
04/05/2562 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าพักหอพักนักเรียนภายในวิทยาลัยฯ ภาคเรียนที่ 1-
03/05/2562 กำหนดการ โครงการอบรมศาสตร์พระราชาสู่คุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
25/04/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มี.ค.-2562
23/04/2562 ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (แผนกวิชาช่างยนต์)
19/04/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
01/04/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
19/03/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ก.พ.-2562Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong