ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
22/06/2564 ประกาศ-ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิทยาศาสตร์)
02/06/2564 ประกาศ-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู
14/05/2564 ประกาศ-ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา
12/05/2564 ประกาศ-ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา
07/05/2564 ประกาศ-รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราว-4-ตำแหน่ง
03/05/2564 ประกาศ-ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ 4 อัตรา
09/04/2564 ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่ธุรก
25/02/2564 ประกาศ-ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดปี พ.ศ.2563
24/11/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4
24/11/2563 ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
09/11/2563 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือ...
02/11/2563 ประกาศ-ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
02/10/2563 ประกาศ-เชิญชวนร่วมเสนอราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเซลขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
13/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT อุตสาหกรรม
13/04/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
01/04/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT อุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (E-bidding)
01/04/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT อุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (E-bidding)
26/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
26/03/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1
26/03/2563 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จั
24/03/2563 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบซอฟเเวร์ E-Testing
24/03/2563 ประกาศราชชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน E-testing
24/03/2563 ประกาศราชชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ภาษา
20/03/2563 เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT อุ
19/03/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1 (E-bidding)Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong