ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
24/11/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4
24/11/2563 ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
09/11/2563 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือ...
02/11/2563 ประกาศ-ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
02/10/2563 ประกาศ-เชิญชวนร่วมเสนอราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเซลขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
13/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT อุตสาหกรรม
13/04/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
01/04/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT อุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (E-bidding)
01/04/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT อุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (E-bidding)
26/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
26/03/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1
26/03/2563 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จั
24/03/2563 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบซอฟเเวร์ E-Testing
24/03/2563 ประกาศราชชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน E-testing
24/03/2563 ประกาศราชชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ภาษา
20/03/2563 เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT อุ
19/03/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1 (E-bidding)
16/03/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษา (E-bidding)
16/03/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์และระบบ E-Testing (E-bidding)
13/03/2563 เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1 ครั้งที่ 4
09/03/2563 เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษา (ครั้งที่ 3)
05/03/2563 เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบซอฟเเวร์ E-Test
05/03/2563 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT อุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตำ
04/03/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
03/03/2563 เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1 ครั้งที่ 3Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong