ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
23/01/2563 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตำ
23/01/2563 ประกาศเชิญชวนยื่นสเปคชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์และระบบ E-Testing
21/01/2563 ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1
20/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16/12/2562 เชิญชวนส่งข้อมูลจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT จำนวน 1 ชุด
16/12/2562 เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D จำนวน 1 ตัว
22/10/2562 ประกาศ-ผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
18/10/2562 ประกาศ-เชิญชวนร่วมยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปี พ.ศ.2562
12/07/2562 ประกาศ-เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
01/07/2562 ประกาศ-เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับอาคารเรียนและอาคารศูนย์วิทยบริการ
01/07/2562 ประกาศ-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน
01/07/2562 ยกเลิกประกาศ-ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับอาคารเรียนและอาคารศูนย์วิทยบริการ
01/07/2562 ประกาศ-เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ All in one สำหรับการเรียนการสอน
19/06/2562 ประกาศ-เรื่องการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
18/06/2562 ประกาศ-เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
15/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนก
08/11/2561 ประกาศ - ผู้ชนะการเสนอราคาอาคารเรียน
06/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบฉีดเชื้อเพลิง
01/11/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอ
30/10/2561 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
18/10/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ
18/10/2561 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบฉีดเชื้อเพลิงเบนซินและแก๊สแอลพีจี
06/11/2561 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
09/10/2561 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
01/10/2561 งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการContact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong