ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
12/07/2562 ประกาศ-เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
01/07/2562 ประกาศ-เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับอาคารเรียนและอาคารศูนย์วิทยบริการ
01/07/2562 ประกาศ-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน
01/07/2562 ยกเลิกประกาศ-ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับอาคารเรียนและอาคารศูนย์วิทยบริการ
01/07/2562 ประกาศ-เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ All in one สำหรับการเรียนการสอน
19/06/2562 ประกาศ-เรื่องการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
18/06/2562 ประกาศ-เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
15/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนก
08/11/2561 ประกาศ - ผู้ชนะการเสนอราคาอาคารเรียน
06/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบฉีดเชื้อเพลิง
01/11/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอ
30/10/2561 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
18/10/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ
18/10/2561 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบฉีดเชื้อเพลิงเบนซินและแก๊สแอลพีจี
06/11/2561 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
09/10/2561 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
01/10/2561 งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ
28/09/2561 ครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบฉีดเชื้อเพลิงเบนซินและแก๊สแอลพีจีแบบแผงโมดูลพร้อมโปรแกรมทดลอง
14/09/2561 เชิญชวนร่วมส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลางประจำปีงบประมาณ 2562
11/09/2561 ขออนุมัติการจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างชุดทดลองระบบฉีดเชื้อเพลิงเบนซินและแก๊สแอลพีจีแบบแผงโมดูล
11/09/2561 ขออนุมัติการจัดแผนการจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ
13/07/2561 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
11/07/2561 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
22/06/2561 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
15/03/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong