ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
11/01/2561 เอกสารแนบประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์รายละเอียด ร่างขอบเขตของงาน TERM OF REFERENCE : TOR) ก่อสร้างอาคาร
11/01/2561 ประชาพิจารณ์รายละเอียด ร่างขอบเขตของงาน TERM OF REFERENCE : TOR) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการฯ
11/01/2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
11/01/2561 ประกาศผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกันการสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
11/01/2561 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
11/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
11/01/2561 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
11/01/2561 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จำนวน 1 ชุด
11/01/2561 ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม งานปรับปรุงบ้านพักครู
11/01/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
11/01/2561 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ช่างเชื่อมโลหะเพิ่มเติม
11/01/2561 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
11/01/2561 ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จำนวน 1 ชุด
11/01/2561 ประชาพิจารณ์รายละเอียด ร่างขอบเขตของงาน TERM OF REFERENCE : TOR) ปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยการอาชีพ
11/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
11/01/2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์ ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จำนวน 1 ช
11/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
11/01/2561 รับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)
11/01/2561 เชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(ฉบับร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ช่างเชื่อม
11/01/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
11/01/2561 ประกาศรายชื่อ ผุ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
11/01/2561 ประกาศซื้อรถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน(ดีเซล) แบบ 4 ประตู (Double Cab) จำนวน 1 คัน
11/01/2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
11/01/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
11/01/2561 ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ฉบับร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครั้งที่ 2Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong