ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
11/01/2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างทั่งไป
11/01/2561 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ
11/01/2561 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
11/01/2561 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
11/01/2561 ร่างขอบเขตของงาน TOR งานจ้างปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 1 รา
11/01/2561 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รา
11/01/2561 ร่าง TOR ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 1 รายการ
11/01/2561 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยก
11/01/2561 ประกาศ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.
11/01/2561 ประกาศผลการพิจารณาซองสอบราคาครุภัณฑ์ ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน จำนวน 1 ชุด
11/01/2561 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบได้กำลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต
11/01/2561 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
11/01/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
11/01/2561 ประกาศสอบราคา ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน จำนวน 1 ชุด
11/01/2561 ประกาศสอบราคา ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบได้กำลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 ชุด
11/01/2561 (ฉบับใหม่) ร่าง tor อาคารอเนกประสงคืวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
11/01/2561 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ฉบับร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ จัดซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
11/01/2561 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ฉบับร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเครื่องกลแบบถอดประกอบ
11/01/2561 ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ๒๕๕๘
11/01/2561 ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบได้กำลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ๒๕๕๘
11/01/2561 ร่างขอบเขตของงาน (TERM OF REFERENCE : TOR) โครงการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
11/01/2561 ขยายเวลาการรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขางานการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
11/01/2561 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขางานการท่องเที่ยว 1 อัตรา รับสมัคร 13-17 ต.ค. 2557
01/04/2557 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูContact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong