TH | EN | CN

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่


แสดงตามประเภท
ประเภทข่าว เรื่อง คนอ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตารางการจัดการเรียนการสอน นักเรียนปวช.1,2,3 ภาคเรียน 2/2557 20/10/2557
205
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตารางการจัดการเรียนการสอน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14/08/2557
211
ข้อมูลพื้นฐาน วิสัยทัศน์ 30/07/2557
131
ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง resume หรือข้อมูลการติดต่อไม่สมบูรณ์ | วันที่รายงาน 2014-07-31 30/07/2557
234
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ การแข่งขันประกวดวงดนตรีโฟล์ซอง ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 01/09/2560
50
ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุป โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 03/03/2560
103
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน 1/2558 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18/05/2558
295
ข้อมูลพื้นฐาน ทดสอบข้อมูลพื้นฐาน 21/06/2557
147
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 3 ใบสมัคร+บันทึกกิจกรรมชมรมประจำสัปดาห์ 17/06/2557
240

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1