ตารางเรียน ตารางสอน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง


สาขาวิชา/ฝ่าย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
580007 ตารางเรียน ตารางสอน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตารางเรียน ตารางสอน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 16:03 น.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
173
580008 ตารางเรียน ตารางสอน สาขาวิชายนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตารางเรียน ตารางสอน สาขาวิชายนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 14:23 น.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
124
580006 ตารางเรียน ตารางสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตารางเรียน ตารางสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 14:05 น.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
97
580005 ตารางเรียน ตารางสอน หมวดวิชาทักษะชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตารางเรียน ตารางสอน หมวดวิชาทักษะชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 14:02 น.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
67
580004 ตารางเรียน ตารางสอนสาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตารางเรียน ตารางสอนสาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 14:01 น.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
88
580003 ตารางเรียน ตารางสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตารางเรียน ตารางสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 14:00 น.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
99
580002 ตารางเรียน ตารางสอนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตารางเรียน ตารางสอนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 13:58 น.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
72
580001 ตารางเรียน ตารางสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตารางเรียน ตารางสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 13:48 น.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
90

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

Email : info@cicec.ac.th