TH | EN | CN

... สาขางานไฟฟ้ากำลัง ...   

     * ข้อมูลพื้นฐานสาขางานไฟฟ้ากำลัง

Electrical Power
ศึกษาดูงาน ระบบควบคุมไฟฟ้า ณ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหางดง 1
13 กรกฎาคม 2559 ดู 238 คน
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน ปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1 ศึกษาดูงาน ระบบควบคุมไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่, ระบบบำบัดน้ำ ณ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหางดง 1 เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2559...

 

สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
13 กรกฎาคม 2559 ดู 71 คน
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ขอให้ทุกท่านจงนำองค์ความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พัฒ...

 

โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
25 พฤษภาคม 2559 ดู 99 คน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจอมทอง  ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และ สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยอำเภอจอมทอง จัดโครงการ ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA.ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและถูกวิธี โดยทาง...

 

บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าชุมชน ข่วงเปา 1000 หลังคาเรือน
22 ธันวาคม 2558 ดู 159 คน
สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมโครงการกับการไฟฟ้า อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ออกบริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าชุมชน ข่วงเปา 1000 หลังคาเรือน...

 

ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิกร ปัญญามา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขา
เบอร์โทรศัพท์ : 083-156092
อีเมล : -
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ จิตสุข
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0871782418
อีเมล : j.prasert@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่, หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตร, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพล พลอยศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0846143629
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายวัตพล ทะวงค์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 091-705847
อีเมล : wattapon@gmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, หัวหน้ากลุ่มงาน งาน อชท., เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0857234906
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา