เอกสารรายงานการประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง


รายงานการประชุม

รายงานการประชุมครูและบุคคลากร

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

รายงานการประชุมอื่นๆ

ระเบียบวาระการประชุมครู และบุคคลากร

ระเบีบยวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ระเบียบวาระการแระชุมอื่นๆ
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
610006 รายงานการประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2-2560
รายงานการประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2-2560 อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 17:05 น.
รายงานการประชุมครูและบุคคลากร
126
610005 ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 2-2560
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 2-2560 อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 12:30 น.
ระเบียบวาระการประชุมครู และบุคคลากร
77
610004 ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา1-2560
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 1-2560 อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 12:30 น.
ระเบียบวาระการประชุมครู และบุคคลากร
49
610003 รายงานการประชุมงานลูกเสือวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:11 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
84
610002 รายงานการประชุมงานลูกเสือวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:10 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
70
610001 รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนากิจกานักเรียน นักศึกษา
โครงการขยะ อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:53 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
76
600025 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่7/2560
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 11:52 น.
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
526
600024 รายงานการประชุมงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 1/2561
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:45 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
74
600023 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่1/2560
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:18 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
104
600022 รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2559
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09:23 น.
รายงานการประชุมครูและบุคคลากร
103
600021 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่5/2560
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10:20 น.
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
477
600020 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครัั้งที่4/2560
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 16:40 น.
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
303
600019 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2560
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 15:03 น.
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
160
600018 ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 2-2559
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14:55 น.
ระเบียบวาระการประชุมครู และบุคคลากร
75
600017 ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 1-2559
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14:55 น.
ระเบียบวาระการประชุมครู และบุคคลากร
77
600016 รายงานการประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1-2559
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14:51 น.
รายงานการประชุมครูและบุคคลากร
98
600015 รายงานการประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2-2559
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14:50 น.
รายงานการประชุมครูและบุคคลากร
113
600013 รายงานการประชุมงานแนะแนว ฝ่ายพัฒนากิจการรักเรียน นักศึกษา 1/2560
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 15:45 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
94
600012 รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2559
1359 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 12:23 น.
รายงานการประชุมครูและบุคคลากร
172
600010 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 21:05 น.
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
391

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5
1 2 3 4 5

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

Email : info@cicec.ac.th