เอกสารรายงานการประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง


รายงานการประชุม

รายงานการประชุมครูและบุคคลากร

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

รายงานการประชุมอื่นๆ

ระเบียบวาระการประชุมครู และบุคคลากร

ระเบีบยวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ระเบียบวาระการแระชุมอื่นๆ
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
610003 รายงานการประชุมงานลูกเสือวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:11 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
6
610002 รายงานการประชุมงานลูกเสือวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:10 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
3
610001 รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนากิจกานักเรียน นักศึกษา
โครงการขยะ อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:53 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
3
600025 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่7/2560
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 11:52 น.
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
72
600024 รายงานการประชุมงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 1/2561
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:45 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
15
600023 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่1/2560
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:18 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
5
600022 รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2559
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09:23 น.
รายงานการประชุมครูและบุคคลากร
28
600021 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่5/2560
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10:20 น.
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
245
600020 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครัั้งที่4/2560
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 16:40 น.
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
167
600019 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2560
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 15:03 น.
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
59
600018 ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 2-2559
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14:55 น.
ระเบียบวาระการประชุมครู และบุคคลากร
20
600017 ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 1-2559
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14:55 น.
ระเบียบวาระการประชุมครู และบุคคลากร
18
600016 รายงานการประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1-2559
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14:51 น.
รายงานการประชุมครูและบุคคลากร
34
600015 รายงานการประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2-2559
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14:50 น.
รายงานการประชุมครูและบุคคลากร
28
600013 รายงานการประชุมงานแนะแนว ฝ่ายพัฒนากิจการรักเรียน นักศึกษา 1/2560
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 15:45 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
23
600012 รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2559
1359 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 12:23 น.
รายงานการประชุมครูและบุคคลากร
97
600010 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 21:05 น.
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
284
600009 ขออนุญาตประชุม ฝ่ายวิชาการ การจัดงานการอาชืพจอมทองปริทรรศน์ 2017
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 17:06 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
32
600008 ขออนุญาตประชุม งานลูกเสือวิสามัญ
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 17:04 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
27
600007 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ครั้งที่ 1/2560
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 17:02 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
40

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4
1 2 3 4

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

Email : info@cicec.ac.th