เอกสารรายงานการประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง


รายงานการประชุม

รายงานการประชุมครูและบุคคลากร

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

รายงานการประชุมอื่นๆ

ระเบียบวาระการประชุมครู และบุคคลากร

ระเบีบยวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ระเบียบวาระการแระชุมอื่นๆ
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
600023 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่1/2560
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:18 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
1
600022 รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2559
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09:23 น.
รายงานการประชุมครูและบุคคลากร
17
600021 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่5/2560
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10:20 น.
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
179
600020 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครัั้งที่4/2560
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 16:40 น.
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
158
600019 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2560
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 15:03 น.
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
52
600018 ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 2-2559
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14:55 น.
ระเบียบวาระการประชุมครู และบุคคลากร
11
600017 ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 1-2559
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14:55 น.
ระเบียบวาระการประชุมครู และบุคคลากร
12
600016 รายงานการประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1-2559
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14:51 น.
รายงานการประชุมครูและบุคคลากร
30
600015 รายงานการประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2-2559
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14:50 น.
รายงานการประชุมครูและบุคคลากร
24
600013 รายงานการประชุมงานแนะแนว ฝ่ายพัฒนากิจการรักเรียน นักศึกษา 1/2560
อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 15:45 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
21
600012 รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2559
1359 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 12:23 น.
รายงานการประชุมครูและบุคคลากร
94
600010 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 21:05 น.
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
272
600009 ขออนุญาตประชุม ฝ่ายวิชาการ การจัดงานการอาชืพจอมทองปริทรรศน์ 2017
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 17:06 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
29
600008 ขออนุญาตประชุม งานลูกเสือวิสามัญ
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 17:04 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
24
600007 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ครั้งที่ 1/2560
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 17:02 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
35
600006 รายงานการประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาในช่่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 17:00 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
50
600005 รายงานการประชุมงานวิจัย พัฒนา นวัตกรม และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2/2559
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 16:57 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
30
600004 รายงานการประชุมงานวิจัย พัฒนา นวัตกรม และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 1/2559
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 16:54 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
26
600003 รายงานการประชุมวางแผนและงบประมาณ ครั้งที่3/2559
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 15:59 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
53
600002 รายงานการประชุมวางแผนและงบประมาณ ครั้งที่2/2559
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 15:58 น.
รายงานการประชุมอื่นๆ
26

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4
1 2 3 4

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

Email : info@cicec.ac.th