ข้อมูลสารสนเทศ โครงการ / งานวิจัย วิทยลัยการอาชีพจอมทอง


สาขาวิชา/ฝ่าย

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานยานยนต์

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานการบัญชี

สาขางานการท่องเที่ยว

สามัญ

ผู้บริหาร

เทคนิคพื้นฐาน

วิจัยชั้นในชั้นเรียน
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
590030 วิจัยชั้นในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2558
วิจัยชั้นในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2558 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:53 น.
วิจัยชั้นในชั้นเรียน
191
590029 วิจัยชั้นในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2558
วิจัยชั้นในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2558 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:46 น.
วิจัยชั้นในชั้นเรียน
186
590028 การศึกษาและวางระบบบัญชีสหการวิทยลัยการอาชีพจอมทอง ปีการศึกษา 2558
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:51 น.
สาขางานการบัญชี
96
590027 อุปกรณ์ช่วยยกอิฐบล็อก ปีการศึกษา 2558
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:49 น.
สาขางานยานยนต์
302
590026 เครื่องมือถอดประกอบกากบาทแบบหมุน ปีการศึกษา 2558
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:46 น.
สาขางานยานยนต์
477
590025 เครื่องมือบานท่ออินเตอร์คูลเลอร์ ปีการศึกษา 2558
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:45 น.
สาขางานยานยนต์
183
590024 การจำลองการจัดทำบัญชีของบริษัท just kun Dum อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ปีการศึกษา 2558
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:43 น.
สาขางานการบัญชี
98
590023 การจำลองการจัดทำบัญชีของบริษัท ORA Beauty จำกัด ปีการศึกษา 2558
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:42 น.
สาขางานการบัญชี
92
590022 วิดีทัศน์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:39 น.
สาขางานการท่องเที่ยว
84
590021 ชุดการควบคุมหลอดไฟฟ้าโดยผ่านรีโมท ปีการศึกษา 2558
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:37 น.
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
172
590020 ศึกษาธุรกิจร้านซ่อมระบบแอร์รถยนต์ ปีการศึกษา 2558
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:36 น.
สาขางานยานยนต์
220
590019 การจำลองการจัดทำบัญชีของบริษัท ปี.เอ็ม.พี.จำกัด เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการทำงานของบริษัท จำกัด ปีการศึกษา 2558
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:35 น.
สาขางานการบัญชี
83
590018 การทำสบู่มะนาวเพื่อผิวพรรณ ปีการศึกษา 2558
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:33 น.
สาขางานการบัญชี
87
590017 ไม้เช็คฟิวส์แรงต่ำ ปีการศึกษา 2558
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:32 น.
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
448
590016 ศึกษาความพึงพอใจการรับบริการและเก็บสถิติผู้เข้ารับบริหารซ่อมรถจักรยานยนต์ อู้ช่างปั้น ปีการศึกษา 2558
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:31 น.
สาขางานยานยนต์
115
590015 ศึกษาความพึงพอใจการเข้าใช้บริการ คาร์แคร์ Green Carcare ในเขตสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:27 น.
สาขางานยานยนต์
99
590014 การสร้างอุปกรณ์อัดจาระเบิดลูกปืนล้อรถยนต์ ปีการศึกษา 2558
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:24 น.
สาขางานยานยนต์
316
590013 สื่อการเรียนรู้ค่านิยม 12 ประการ โดยโปรแกรม 3D Animation ปีการศึกษา 2558
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:22 น.
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
476
590012 หนังสือคู่มือนำเที่ยวอำเภอดอยหล่อฉบับพกพา จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:20 น.
สาขางานการท่องเที่ยว
80
590011 อุปกรณ์ย้ำพีจีแคล้ม ปีการศึกษา 2558
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:19 น.
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
109

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5
1 2 3 4 5

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th