ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานแผนฯ วิทยาลัยการจอมทอง


สาขาวิชา/ฝ่าย

.

.

.

.

.

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี

แผนพัฒนาสถานศึกษา

รายงานประเมินตนเอง SAR

รายงานประจำปี

ข้อมูลงานประกัน
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
580003 แผนพัฒนาสถานศึกษา 2558-2560
แผนพัฒนาสถานศึกษา 2558-2560 อัพเดท : นายวินัย   จันทรานาค เมื่อ : วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:51 น.
แผนพัฒนาสถานศึกษา
716
580002 แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2552 - ปี พ.ศ. 2554
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 11:50 น.
แผนพัฒนาสถานศึกษา
365
580001 แผนปฏิบัติการราชการประจำปี 2558
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 11:45 น.
แผนปฏิบัติการราชการประจำปี
176
570010 SAR ประจำปีการศึกษา 2555
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 15:22 น.
รายงานประเมินตนเอง SAR
309
570009 SAR ประจำปีการศึกษา 2554
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 15:22 น.
รายงานประเมินตนเอง SAR
191
570008 SAR ประจำปีการศึกษา 2553(ฉบับปรับปรุง)
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 15:21 น.
รายงานประเมินตนเอง SAR
197
570007 SAR ประจำปีการศึกษา 2553
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 15:21 น.
รายงานประเมินตนเอง SAR
161
570006 SAR ประจำปีการศึกษา 2552
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 15:20 น.
รายงานประเมินตนเอง SAR
201
570005 SAR ประจำปีการศึกษา 2551
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 15:20 น.
รายงานประเมินตนเอง SAR
245
570004 SAR ประจำปีการศึกษา 2550
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 15:20 น.
รายงานประเมินตนเอง SAR
237
570003 รายงานประจำปี 2553
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 15:15 น.
รายงานประจำปี
200
570002 รายงานประจำปี 2552
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 15:15 น.
รายงานประจำปี
230
570001 รายงานประจำปี 2551
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 15:13 น.
รายงานประจำปี
152
560005 SAR 2555 ตอนที่ 1
อัพเดท : นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง เมื่อ : วันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 09:46 น.
ข้อมูลงานประกัน
396
560004 SAR 2555 ตอนที่ 2
อัพเดท : นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง เมื่อ : วันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 09:46 น.
ข้อมูลงานประกัน
458
560003 SAR 2555 ตอนที่ 3
อัพเดท : นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง เมื่อ : วันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 09:45 น.
ข้อมูลงานประกัน
273
560002 SAR 2555 ตอนที่ 4
อัพเดท : นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง เมื่อ : วันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 09:44 น.
ข้อมูลงานประกัน
409
560001 คู่มือ การประกันคุณภาพภายในของสถานศีกษาอาชีวศึกษา
อัพเดท : นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง เมื่อ : วันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 16:53 น.
ข้อมูลงานประกัน
346
540001 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อัพเดท : นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง เมื่อ : วันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 16:50 น.
ข้อมูลงานประกัน
389

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th