TH | EN | CN

... สาขางานการท่องเที่ยว ...   

     * ข้อมูลพื้นฐานสาขางานการท่องเที่ยว

Tourism Industry
กิจกรรมประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง
14 กรกฎาคม 2559 ดู 152 คน
13 กรกฎาคม 2559 ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ตามโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2559 ณ.หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง...

 

ทัศนะศึกษาในสถานประกอบการ ในงาน lanna expo2016
12 กรกฎาคม 2559 ดู 105 คน
ครูศิริกาญจน์ และครูธารา นำนักเรียน นักศึกษา สาขางานการท่องเที่ยว เดินทางทัศนะศึกษาตามโครงการ ทัศนะศึกษาในสถานประกอบการ งาน lanna expo2016 ณ. ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559...

 

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
12 กรกฎาคม 2559 ดู 109 คน
ครูศิริกาญจน์ และนักเรียน นักศึกษา สาขางานการท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำวิทาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559...

 

สาขางานการท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
7 มีนาคม 2559 ดู 210 คน
1 มีนาคม 2559 ครูสุรเชษฐและครูศิริกาญจน์ นำนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขางานการท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย  ...

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์ยา เขื่อนป้อ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ข้าราชการครู สาขาวิชาการท่องเที่ยว, หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริกาญจน์ อิ่นใจ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธารา โยธาขันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0812896963
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรยุทธ ยาน๊ะ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0837601880
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง