[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by วิทยาลัย การอาชีพจอมทอง
ติดต่อเราข่าวทั้งหมดกิจกรรมข้อมูลพื้นฐาน 8 ประการ หน้าหลัก

แผนปฏิบัติการ 2554
 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIXIT CENTER
  • วารสารอินไซด์ อินทนนท์
  • แนะนำเว็บไซต์สาขางาน
  • รายงานการประเมินตนเอง

17 / เม.ย. / 2557
ประกาศรับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2557 ( เข้าชม : 36 )
8 / เม.ย. / 2557
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครครูอัตราจ้าง
- ( เข้าชม : 98 )
31 / มี.ค. / 2557
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา
รับสมัคร 31 มีนาคม - 7 เมษายน 2557 ( เข้าชม : 176 )
18 / ก.พ. / 2557
วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเข้าร่วมงานมหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ ๑๑๓ ปี๋ ของดีจ๋อมตอง ครั้งที่ ๗
วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเข้าร่วมงานมหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ ๑๑๓ ปี๋ ของดีจ๋อมตอง ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ นำโดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยากรอาชีพจอมทอง นางอรัญญา กิมภิระ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานและมีการจัดแสดงผลงาน ( เข้าชม : 213 )
17 / ก.พ. / 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครู รหัสกลุ่มวิชา 301 (การบัญชี) ( เข้าชม : 179 )
ดูข่าวทั้งหมด

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขร. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขร. ( เข้าชม : 178 )
รายงานผลการพบปะผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ในวันประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ( เข้าชม : 212 )
ใช้ในงานประกันภายใน ปี 2555 ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำแนกตามสาขางานและชาย-หญิง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ( เข้าชม : 4066 )
ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ ( เข้าชม : 443 )
บันทึกผลสัมฤทธิ์ (เล่มเหลือง) ( เข้าชม : 510 )
ใบรายชื่อ (แก้ไข) นักเรียนประจำปีการศีกษา ๒/๒๕๕๕ ( เข้าชม : 500 )
ใบรายชื่อ นักเรียนประจำปีการศีกษา ๒/๒๕๕๕ . ( เข้าชม : 600 )
ราคากลางรายการวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2555 ( เข้าชม : 400 )
คู่มือ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ( เข้าชม : 462 )
คู่มือ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( เข้าชม : 389 )
ดูข่าวทั้งหมด

ตารางเตรียมความพร้อมV-Net ประจำปีการศึกษา2556 ตารางเรียนพัฒนาศักยภาพในการเตรียมสอบ V-Net ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2556 ( เข้าชม : 134 )
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด - ( เข้าชม : 159 )
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี (ช่างไฟฟ้า และ ช่างเครื่องปรับอากาศ วุฒิขั้นต่ำ ปวช.) ( เข้าชม : 272 )
บริืษัท ปรีชาแอร์ จังหวัดชลบุรี รับสมัคร ช่างเครื่องปรับอากาศ , ผู้ช่วยช่างเครื่องปรับอากาศ , พนักงานบัญชี และนักศึกษาฝึกงาน ( เข้าชม : 292 )
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ การให้ทุนการศึกษาอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ( เข้าชม : 300 )
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเีรียนดี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ๔ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ( เข้าชม : 292 )
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสภาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ( เข้าชม : 260 )
บริษัท ซันสวีท จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานและพืช-ผลไม้บรรจะกระป๋อง - แช่แข็ง เพื่อส่งออก มีความต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ( เข้าชม : 319 )
บริษัท แกรนด์ฟิสค์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ในครัวเรือน มีความต้องการบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ( เข้าชม : 297 )
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประกาศ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียน นักศึกษาระบบการให้สิทธิพิเศษ (โควต้า) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ( เข้าชม : 296 )
ดูข่าวทั้งหมด


facebook วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพฯ
มสธ. เปิดรับสมัคร วทบ. เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม !!!


อรัญญา กิมภิระ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
การอาชีพจอมทอง
» ประวัติความเป็นมา
» วิสัยทัศน์/พันธกิจ
» ผู้บริหารสถานศึกษา
» บุคลากรทางการศึกษา
» ขัอมูลนักเรียน นักศึกษา
» การจัดการศึกษา
» สถานที่ตั้ง

» ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
» ระบบ e-mail
» ระบบ จัดเก็บครุภัณฑ์
» ระบบ ตรวจสอบผลการเรียน
» ระบบ บริหารจัดการบุคลากร
» ระบบ งานสารบรรณ
» ข้อมูลโครงงานนักศึกษา
» รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

» สาขางานไฟฟ้ากำลัง
» สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
» สาขางานยานยนต์
» สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
» สาขางานการบัญชี
» สาขางานการท่องเที่ยว

» โปรแกรมประมวลผลคำ
» เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ระบบติดตามดูแลนักเรียน
สารสนเทศวิทยาลัย
DVT
สมศ
download
โครงงาน งานวิจัยในชันเรียน
แผนปฏิบัติการ55
รายงานการประชุม
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานประจำปี
งานวิจัยในชั้นเรียน
วารสารอินไซต์อินทนนท์
คู่มือการกรอกข้อมูล v-cop
สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา
rradio
โครงการelearningพัฒนาอาชีพ
facebookวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

 เข้าสู่ระบบ
ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
User Online User Online 3
Today Visit Today Visit 132
Total Visit Total Visit 15306
Your IP Your IP 54.198.139.141
 
 
Copyright © วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 4 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Tel.053-341872
หน้าหลัก | ข้อมูลภายใน | ปฏิทินกิจกรรม| ข่าวทั้งหมด | ติดต่อเรา