ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นายชัชวาลย์ มูลศรี

0910699717

อีเมล์

กิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง


ทอดผ้าป่าสามัคคี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

เมื่อ : 8 พฤษภาคม 2567

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ครบรอบ 27 ปี เพื่อระดมทรัพยากรในการสนับสนุนการจัดการศึกษา อาทิ เช่น การจัดซื้อวัสดุฝึก ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่สถานที่ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรม งานโครงการอื่นๆ ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

รายละเอียด

พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เมื่อ : 5 พฤษภาคม 2567

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายชัชวาลย์ มูลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมรับโล่ผู้สนับสนุนการจัดงาน อกท. ระดับชาติ จาก ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

รายละเอียด

5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อ : 6 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เมื่อ : 7 พฤษภาคม 2567

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมเดินขบวนพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

รายละเอียด

23 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อ : 24 ตุลาคม 2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง

รายละเอียด

13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช

เมื่อ : 17 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “วันนวมินทรมหาราช” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง

รายละเอียด

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เมื่อ : 15 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายชัชวาลย์  มูลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการวิทยา  ภิญโญฤทธิ์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง

รายละเอียด

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรมปลูกป่า) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เมื่อ : 15 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายชัชวาลย์  มูลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มอบหมายให้ นายวิทยา  ภิญโญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายสิทธิกร  ปัญญามา รองผู้อำนวยการ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และกองลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรมปลูกป่า) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยต้นลาน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

หน่วยงานภายในแนะนำ!


ช่องยูทูป วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

วีดิทัศน์แนะนำวิลัยฯ @Cicec Channel
เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และจดหมายข่าว


เฟซบุ๊ก แผนกวิชา/สาขางานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ : 053-341872, 053-341485    โทรสาร : 053-342190, 053-342169    e-mail : info@cicec.ac.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ