ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
15/09/2566 กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
11/09/2566 ประกาศกำหนดปิดภาคเรียน ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศ
08/09/2566 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาหมดสิทธิ์เข้ารับการประเมินปลายภาค(ขร.)ภาคเรียนที่ 1-2566
06/09/2566 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน มี.ค. 2566
06/09/2566 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ส.ค. 2566
04/09/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
01/09/2566 ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
30/08/2566 ประกาศ จัดสรรงบประมาณให้แก่กลุ่มธุรกิจที่ผ่านการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2566
28/08/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ
18/08/2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (แผนกวิชาการท่องเที่ยว
17/08/2566 ประกาศผลการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566
16/08/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
16/08/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
09/08/2566 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (แผนกวิชาการท่องเที่ยว)
09/08/2566 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 2566
04/08/2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
27/07/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
24/08/2566 ประกาศ-รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. รอบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2567
25/07/2566 ประกาศ-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู
19/07/2566 ประกาศ-รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ช่างยนต์,คณิ
12/07/2566 ประกาศ-การหยุดเรียนกรณีพิเศษ และการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1/2566 (วันเข้าพรรษา)
07/07/2566 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 2566
20/06/2566 ประกาศ-การใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา-2565-เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
20/06/2566 เผยแพร่-ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าของกิจการ
20/06/2566 เผยแพร่-ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าของกิจการContact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong