ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
07/01/2565 ประกาศ-รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. รอบโควตา-ปี 2565
07/01/2565 ประกาศ-รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. รอบโควตา-ปี 2565
05/01/2565 ประกาศ-รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. รอบปกติ ปีการศึกษา 2565
27/12/2564 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สําหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดําเ
27/12/2564 ประกาศ-รับสมัครการฝึกอบรมอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
23/12/2564 ประกาศขายทอดตลาดรถราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1 คัน
15/12/2564 ประกาศแจ้งการหยุดการเรียน การสอนและเรียนทดแทน
19/11/2564 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประจำปี พ.ศ. 2564
11/11/2564 ใบสมัครเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ปีการศึกษา 2565 - รอบโควตา
11/11/2564 ใบสมัครเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2565 - รอบโควตา
11/11/2564 แนวการปฏิบัติ รับรายงานตัว ค่าใช้จ่ายในการศึกษา (แรกเข้า) ระดับ ปวช.และ ปวส.ประจำปีการศึกษา 2565
20/10/2564 ประกาศ-รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ระบบโควตา ปีการศึกษา 2565
20/08/2564 ประกาศ เรื่องการคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯลฯ ภาคเรียนที่ 1-2564
11/06/2564 เผยแพร่-สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563
11/06/2564 ประกาศ-การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
09/06/2564 เผยแพร่-ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
30/04/2564 ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2564 รุ่นที่ 3
22/04/2564 ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา
20/04/2564 ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ 4 อัตรา
05/04/2564 ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2564
24/03/2564 ประกาศการประมูลร้านค้า จำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม
19/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
04/03/2564 ประกาศ เรื่องการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
06/01/2564 ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-1
22/12/2563 ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. รอบปกติ ปีการศึกษา 2564Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong