ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
11/01/2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา
11/01/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา
11/01/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
11/01/2561 ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
11/01/2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ครูช่างเชื่อม และครูพลศึกษา)
19/09/2560 กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
11/01/2561 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่
11/01/2561 ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานวัตกรรมใหม่
24/07/2560 ประกาศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (v-NET) ปีการศึกษา 2560
22/11/2565 ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
22/09/2565 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
20/07/2560 ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิวศึกษาสร้างชิ้นงาน
11/01/2561 เชิญชวญส่งข้อมูลประอกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
11/01/2561 รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั่งแต่วันที่ 22-26 พ.ค. 2560
02/05/2560 การเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ระดับ ปวช. และ ปวส. (ทวิภาคี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
11/01/2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ
11/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
11/01/2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
17/01/2561 ดาวน์โหลด ใบสมัครหอพักวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
30/12/2559 ใบสมัครเข้ารับการเป็นนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
30/12/2559 รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
23/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ฯ
28/11/2559 การสมัครเข้าเรียน รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2560
11/01/2561 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตาราง
11/01/2561 เอกสารแนบประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์รายละเอียด ร่างขอบเขตของงาน TERM OF REFERENCE : TOR) ก่อสร้างอาคารContact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong