ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
11/01/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา
11/01/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
11/01/2561 ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
11/01/2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ครูช่างเชื่อม และครูพลศึกษา)
11/01/2561 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่
11/01/2561 ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานวัตกรรมใหม่
20/07/2560 ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิวศึกษาสร้างชิ้นงาน
11/01/2561 เชิญชวญส่งข้อมูลประอกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
11/01/2561 รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั่งแต่วันที่ 22-26 พ.ค. 2560
11/01/2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ
11/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
11/01/2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
11/01/2561 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตาราง
11/01/2561 เอกสารแนบประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์รายละเอียด ร่างขอบเขตของงาน TERM OF REFERENCE : TOR) ก่อสร้างอาคาร
11/01/2561 ประชาพิจารณ์รายละเอียด ร่างขอบเขตของงาน TERM OF REFERENCE : TOR) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการฯ
11/01/2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
11/01/2561 ประกาศผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกันการสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
11/01/2561 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
11/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
11/01/2561 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
11/01/2561 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จำนวน 1 ชุด
11/01/2561 ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม งานปรับปรุงบ้านพักครู
11/01/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
11/01/2561 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ช่างเชื่อมโลหะเพิ่มเติม
11/01/2561 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong