640148

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 การลงทะเบียนเรียน ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Posted on 29-October-2021 14:19 PM

รายละเอียด

640147

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Posted on 28-October-2021 11:34 AM

รายละเอียด

640146

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมแข่งขัน สุดยอดทักษะสายสัญญาณ และเน็ตเวิร์ก ปีที่ 9 (Cabling & Networking Contest #9) รอบคัดเลือกภาคเหนือ

Posted on 28-October-2021 11:32 AM

รายละเอียด

640145

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ

Posted on 28-October-2021 11:29 AM

รายละเอียด

640144

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 การประเมินการเตรียมความพร้อม เปิดสถานศึกษาตามแบบประเมินมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School จังหวัดเชียงใหม่

Posted on 28-October-2021 11:26 AM

รายละเอียด

640143

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 กิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ Incident Action Plan

Posted on 28-October-2021 11:22 AM

รายละเอียด

640142

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อขออนุญาตเปิดการเรียนการสอน รูปแบบ on site

Posted on 28-October-2021 11:19 AM

รายละเอียด

640141

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 แสดงความยินดี

Posted on 20-October-2021 19:20 PM

รายละเอียด

640140

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 การประชุมครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ธุรการ

Posted on 20-October-2021 19:16 PM

รายละเอียด

640139

Posted on 18-October-2021 12:54 PM

รายละเอียด

640138

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ต้อนรับ นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์

Posted on 18-October-2021 12:52 PM

รายละเอียด

640137

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 การประชุมเรื่อง ติดตามการมอบนโยบายเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564

Posted on 18-October-2021 12:48 PM

รายละเอียด

640136

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

Posted on 18-October-2021 12:45 PM

รายละเอียด

640135

ฉีดวัคซีนแล้ว อย่าลืม

Posted on 18-October-2021 12:41 PM

รายละเอียด

640134

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน Pfizer”

Posted on 14-October-2021 18:05 PM

รายละเอียด

640133

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จ.ตาก

Posted on 14-October-2021 17:56 PM

รายละเอียด

640132

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน นักศึกษา

Posted on 14-October-2021 17:54 PM

รายละเอียด

640131

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนฉีดวัคซีน Pfizer

Posted on 12-October-2021 17:53 PM

รายละเอียด

640130

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รวมไปถึงการดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

Posted on 12-October-2021 17:50 PM

รายละเอียด

640129

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted on 12-October-2021 16:51 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong